GDPR

Cum colectam datele tale personale?

WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL prelucrează datele dvs. personale, printre altele, în următoarele ocazii:

Dacă oferiți informații în numele unui terț, trebuie să vă asigurați că au primit această politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru.

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nicio informație cu excepția cazului în care aveți permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceți acest lucru.


Ce informaţii putem colecta despre tine

Următoarele tipuri de informații despre dvs. pot fi colectate:


Cum pot fi utilizate datele dumneavoastră?

GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016) impune ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie justificată de “temeiuri” legale și suntem obligați să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare prin intermediul acestei politici. Iată temeiurile pe care le folosim pentru a justifica fiecare utilizare a informațiilor dvs. pentru fiecare dintre utilizări:


Relații Clienți și Marketing –

pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastra și a vă transmite știri și oferte.

WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL colectează date de contact, detalii personale și interese, informații despre istoricul clientului, informații privind utilizarea site-ului și a comunicațiilor și poate utiliza informațiile despre vânzări, și informațiile tehnice despre produse pentru a determina ce noutăți și oferte sunt de interes pentru dumneavoastră și pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferințele dumneavoastră de marketing. WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL poate comunica aceste informații firmelor din cadrul grupului precum si unor parteneri pentru a urmări solicitările dumneavoastră și pentru a vă oferi mai multe oferte specifice.


Justificare utilizare: Consimțământ, interes legitim.

Interes legitim: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile lui. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL de a prelucra date personale în scopul identificat.

Alegere: Consimțământul de marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.


Vânzări –

pentru a procesa vânzarea

WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL va obține Datele de Contact și Informațiile privind Vânzările și Serviciile, inclusiv solicitări de garanție și verificări regulate, și le vor folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări de produse este o cerință contractuală și refuzul de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.


Justificarea utilizării: Executarea contractului; interese legitime.

Interes legitim: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL de a menține cele mai înalte standarde de vânzare oferite. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Alegere: Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa particulară în orice moment.


Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor dumneavoastră –

pentru a ne conforma obligațiilor legale, față de autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și serviciul judiciar.

WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL este supus legilor din Romania și trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informațiilor dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, vă vom trimite o astfel de solicitare sau vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dvs., este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză.

Justificarea utilizării: Obligația legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
Alegerea: Niciuna


Transferul către terțe părți

Date personale pot fi transferate terțelor părți, asigurându-se că există un temei legal pentru transfer.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor.

Toate informațiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele noastre de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri).


Cum păstrăm informaţiile dumneavoastră în siguranţă?

In cadrul WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin internet sau pe site-urile web este lipsită de riscurile unor atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

În cazul în care v-am furnizat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru sau orice alt portal, aplicație sau serviciu pe care îl operăm, sunteți responsabil de păstrarea confidențială a acestei parole și de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia vă notificăm. Vă solicităm să nu comunicați o asemenea parolă nimănui.


Pentru cât timp vom păstra informaţiile dumneavoastră?

WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Perioadele de păstrare se bazează pe cerințele legale și pe nevoile afacerii, iar datele dumneavoastră cu caracter personal, care nu mai sunt necesare scopurilor noastre, sunt distruse sau șterse în siguranță.

Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să păstrăm informațiile în acest scop până la data ultimei obțineri a consimțământului de a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).

Utilizarea pentru a executa un contract privind vânzarea sau finanțarea lor: în ceea ce privește informațiile utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.

In cazul altor categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm (de exemplu inregistrările video din showroom sau din spațiile aparținând grupului nostru) vă rugăm să rețineți că la stabilirea termenelor de păstrare a datelor suntem obligați să luăm în calcul prevederile legale specifice.

În cazul în care există posibile pretenții: în legătură cu orice informație despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva clientului, a noastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.


Drepturile dumneavoastră privind protecţia datelor personale

Fiecare persoană vizată are drepturile de mai jos conform legislației în vigoare. Orice solicitare a dumneavoastră transmisă către noi va fi tratată imediat de către responsabilul cu protecția datelor personale al WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL și va primi răspuns fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună. În situații speciale sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informat.

Ca urmare, aveți dreptul:
– să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informaţiile dvs.;
– să obţineți acces la datele dvs. personale şi o copie a informaţiilor pe care ni le- ați furnizat;
– să primiți datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit automat şi – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – să transmitem aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. sau pe executarea contractului şi dacă se face prin mijloace automatizate;
– să solicitați rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor dumneavoastră;
– când prelucrarea se bazează pe consimţământ şi în legătură cu orice modalităţi de marketing direct, să vă retrageți consimţământul cu efect pentru viitor, astfel încât să încetăm acea prelucrare;
– să obiectați împotriva oricărei prelucrări cu excepţia cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dvs. de protecţie a datelor;
– să ne solicitaţi restricţionarea modului în care prelucrăm informaţiile.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom analiza dreptul dumneavoastră la o astfel de solicitare și vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informați.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți comunica dorința dumneavoastră pe adresa contact@watersystems.ro sau la numărul de telefon 021 336 81 03.


Domeniul de aplicare şi modificarea politicii

Această politică de protecție a datelor se aplică tuturor datelor personale colectate siprelucrarilor acestor date in cadrul proceselor din WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL. Politica privind protecția datelor se extinde peste toate actiunile referitoare la date cu caracter personal ce aparțin atât clienților și partenerilor de afaceri cât si angajaților noștri.

Politica este revizuită anual iar cea mai recenta versiune va fi imediat disponibilă pe site clienților și partenerilor noștri de afaceri. WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL are dreptul sa modifice această politică oricând este necesar pentru a se conforma cerințelor legale în vigoare și de aceea vă rugăm să recitiți această politică din când în când.